چند روز پیش صاحبان مکینه خوشی حالا یادرست یا غلط در حال لایروبی چاه این مکینه بودند که گویا از اداره کشاورزی میایند و ضمن جلوگیری از اینکار ، گویا وسایل لایروبی را به داخل چاه میندازند و عملا این چاه را بی استفاده می کنند .جهاد کشاورزی برخوار یک طرف و صدها نفر کشاورز شاکی هم یک طرف .دادگاه وطومار واستانداری ونماینده و.... بیا ودرستش کن .هیچ راهی هم نداره جز اینکه یک چاه دیگه بزنند اونم با این خرج و مخارج بالا ..میگند یک دیوانه یه سنگ میندازه تو چاه بعد چهل تا عاقل نمی تونند در بیارندا . .. این ضرب المثل مال مکینه خوشیه ... 
مکینه خوشی در آخر خیابان اباذر غربیه که سمت جنوب شرقی و کمی از صحرای جنوب دولت آباد را آبیاری میکنه ..نقشه وعکس را بعد میزارم