شب هنگام اگه از سمت امیر کبیر یا به اصطلاح شاپور جدید قصد ورود به خورزوق را داشته باشیم ،باید از پل شهدای خورزوق رد بشیم. یک شب که مسیرتون خورد دقت کنید ، ورودی پل تا بالای آن که میرسی بدلیل پیچ جاده و افتادن نور چراغ ها به طور مستقیم  در چشمانتان ،  شما از کمترین دید برای رانندگی برخوردار میشید و این خیلی خطرناک است . نمی دونم این تکه پل حوزه استحفاظی کدام شهرداری یا اداره هست ولی به هر حال کار شورای شهر خورزوقه که با پیگیری ، چند تا تیر چراغ برق از روی پل تا پائین قوس نصب کنند . 

خورروق

خورزوق