من نمی دونم شهرداری اینقدر به این سد معبری ها حقوق میده برای چی ؟ این پیاده روی روبروی جاده کربکند رو برید ببینید چه وضعیه ؟ پر از ماشین و تعمیرکار ماشین و... راهنمایی رانندگی و پلیس هم چون خودشون میاند اینجا ماشین هاشون را تعمیر می کنند دیگه به این تعمیرگاهها گیر نمی دند. چند روزپیش یک خانم از این محل اومده رد بشه چادرش به یکی ازماشین ها گیر کرده و پاره شده ..خب اگه غیرتتون اجازه میده خانم های خودتون ازاین محل رد بشند به این تعمیرگاهها گیر ندید. راه حل اینکار تذکر و قرار دادن نرده در وسط پیاده رو است طوریکه هر تعمیرگاه فقط بتونه از پل خودش استفاده کنه  .(تشکر از ارسال کننده عکس ها)

شهرداری دولت آباد برخوار

برخوار