من به شخصه از اسب و اسب سواری هیچ سر رشته ای ندارم ولی در این چند سال علاقه شدید و رو به افزایش جوانان و بزرگسالان را به بحث پرورش اسب و سوارکاری در شهرستان برخوار می بینم . مسئولین شهرستان باید از این پتانسیل استفاده کرده و باتقویت اینکار نتایج زیر را در سالهای آینده مشاهده کنند .

1- پرورش و اصلاح نژاد اسب به نام اسب برخوار می تواند در شهرت شهرستان کمک فر اوانی نماید.

2 - با توجه به بند 1 ، این شهرت می تواند باعث اشتغالزایی قابل توجهیدر امرپرورش و سوارکاری و ساخت پیست ورزشی در شهرستان گردد.

3- با ترغیب و تشویق جوانان و تقویت هیئت سوارکاری می توان سوارکاران خبره و زبده ای برای شرکت در مسابقات استانی ؛ ملی و حتی بین المللی پرورش داد .

4- با تشکیل ورزشگاههاو باشگاههای مخصوص سوارکاری و جذب جوانان در این باشگاهها علاوه بر تفریح و ورزش انان ، به نحو مقتضی میشود از ناهنجاری های اجتماعی در شهرستان کاست .

5- یکی ازورزشهای مورد علاقه معتادین است و با هدایت معتادین به این ورزش راحت تر میشه اون ها را ازاعتیاد نجات داد .

6 - و خیلی چیزای دیگه

برخوار

برخوار

برخوار

برخوار