شاید تا چند سال پیش یک آب انبار مخروبه و البته قدیمی و تاریخی را پشت امامزاده محمود دیده بودید . البته قدیمی ها حتما اینجا را دیدند .. چند روز پیش دیدم که صاحبان زمینهای اطراف این بنا اون را تخریب و بقول معروف انداختند سر زمینشون ... چقدر راحت یک مکان وقفی و البته تاریخی را هاپولی می کنند و هیچ ترسی ندارند .. اداره اوقاف از دید وقف بودن و اداره میراث از دید تاریخی بودن حتما باید پیگیر این مورد باشند .

دولت آباد برخوار

دولت آباد برخوار