همه مسئولین برخواری حرف از نبود بیمارستان در شهرستان را می زنند ولی متاسفانه حرفی از وجود طبیبان سنتی و اسلامی را نمی زنند . شهرستان ما خیلی در این زمینه عقبه ..با وجود استقبال زیاد مردم کشور به طب اسلامی و ایرانی ولی حتی یک مطب کوچک در شهرهای ما راه اندازی نشده فقط این عطاری خیابان میثم یک قدم کوچکی برداشته ولی کافی نیست .. بیاییم در این راه به جد وارد شویم تا مردم راازاین همه بیمارستان های جعلی وزارت بهداشت خلاص کنیم ...