اسامی نامزدهای شورای شهر شاپور آباد به شرح ذیل می باشد . از عزیزان نامزد درخواست می گردد که یک رزومه کوتاه همراه با تصویرعکس خود را به ایمیل این وبلاگ ارسال بدارند .

آدرس ایمیل : davari112@gmail.com

1-خسرو عابدی

شاپور آباد برخوار


2-حسن رستمی

شاپور آباد برخوار


3-اکبر عابدی


4-علیرضا محمودی


5- فریدون احمدی


6-محمد حسین عابدی


7-مرتضی ابوطالبی


8- رمضان شهر آبادیان


9- بهار رستمی


10- طیبه احمدی


11-حسین گل آقایی


12- حسن زین العابدین


13-محمد مهدی صادقی


14-حسن احمدی


15- شیوا رستمی


16- نیلوفر مختاری


17- روح الله احمدی


18محمد علی ابوطالبی


19-احمد جعفری