اسامی نامزدهای شورای شهر سین به شرح ذیل می باشد . از عزیزان نامزد درخواست می گردد که یک رزومه کوتاه همراه با تصویرعکس خود را به ایمیل این وبلاگ  یا در قسمت نظرات ارسال بدارند .

آدرس ایمیل : davari112@gmail.com

1-حسین قربانی


2- محمد علی قربانی


3-حسن قربانی


4-علی قربانی


5-محمود عمویی

سین برخوار


6- رضا قربانی


7-مرتضی قربانی


8-علیرضا قربانی


9-حسن قربانی


10- احمدقربانی


11-بهرام قصابی