اسامی نامزدهای شورای شهر حبیب آباد به شرح ذیل می باشد . از عزیزان نامزد درخواست می گردد که یک رزومه کوتاه همراه با تصویرعکس خود را به ایمیل این وبلاگ  یا در قسمت نظرات ارسال بدارند .

آدرس ایمیل : davari112@gmail.com

1- مجتبی منصوری


2- مرتضی علی خاصی 


3- عباسعلی عالم


4-مجید غفوری نژاد


5-سید احمد علاء الدینی


6- محمد حسین محسنی


7-غلامعلی نیسانی

حبیب آباد برخوار


8-فاطمه آقابابایی


9 -عذرانوربخش


10-مجید شکل آبادی


11- احمد اسدی