دیروز در خبر ها دیدم که جناب معاون فرماندار گفته بودند که امسال برنامه ای برای اعزام زائر به مرقد مطهر امام نداریم . خیلی ناراحت شدم . چون در جلسه ای که این مسئله تصویب شده ائمه جمعه و دیگر مسئولین دلسوز امام و انقلاب هم حاضر بودند . مگر تا ماه رمضان میشه باید یک میثاق ملی انقلابی را که 27 سال است انجام می شه را تعطیل کرد ؟ سال دیگه هم دوباره داخل ماه مبارک میفته ...اینکه یک اردوی زیارتی سیاحتی نیست  برادرها ! این یک بیعت دوباره با امام و انقلاب و رهبره . باید مسئولان و دلسوزان انقلابی کوتاه نیامده و حداقل چند کاروان اعزام کنند . خیلی از عزیزان بسیجی ومردم منتظر اعلام ثبت نام هستند.الحمد لله امسال برنامه از ساعت 18 شروع میشه . اگر بعد اذان ظهر حرکت کنندتا همون ساعت رسیده و شب هم دوباره به سمت اصفهان حرکت می کنند .بدون اینکه روزه ای خورده بشه ... از این مسئله غافل نشید. 

کارون مرق امام برخوار