دیدم شهرداری دولت آباد اقدام به وصل کردن دو کوچه محله شبستان و کوچه روبروی مسجد موسی ابن جعفر (ع) نموده ... خیلی عالی شده ... ممنون شهرداری

دولت آباد برخوار

دولت آباد برخوار

دولت آباد برخوار