نیاز است دادستانی و دیگر مسئولان از قرض الحسنه های شهر ستان هرچندگاهی یک تحقیق و تفحصی بکنند .همین چند سال اخیر بود که دو تا از همین قرض الحسنه ها تا مرز ورشکستگی رفتند و فقط ضررش را مردمی دادند که در این صندوقها سپرده گذاری کرده بودند ..مشکلاتی از این چنین و مسائلی مثل خرید املاک متعدد توسط رئیس یکی از قرض الحسنه ها در دولت آباد و یا عدم پرداخت اجاره یکی از قرض الحسنه به مسجد( مالک محل) و... قابل بررسی است .