کمی دقت کنید . مردم در پارک معلم اغلب نمازشان را به سمت جنوب یا حتی کمی مایل به جنوب شرق می خوانند . تصویر زیر مسیر کاملا دقیق قبله را د این محل نشان می دهد . خودتان هواستان باشد وبه مردم هم متذکر شوید . تقریباٌ مسیر قبله موازی خیابان امامزاده ابراهیم ( بین میدان فاطمیه تاورودی شهرک امام حسین علیه السلام) می باشد . البته از شهرداری انتظار میره که چند تا تابلوی مسیر  قبله در پارک نصب کنه

دولت آباد برخوار