چند ساله که قرار شده یک جاده مابین شاپور آباد ومحسن آباد کشیده بشه .. اهمیت این جاده را مردم خوب شاپور آباد بیشتر از هر کس درک می کنند ..مواردی مثل نزدیکی به محسن آباد و امامزاده نرمی برای زیارت . تداوم خط اتوبوس دولت آباد تا شاپور آباد و... را میتوان از اهمیت این جاده برشمرد .. البته در چند سال اخیر شاهد فعالیت هایی بوده ایم ولی  مسئولین خیلی دارند اینکار رو لفش میدند .این رو باید در نظر داشته باشیم که مسیر3 کیلومتری  این جاده رو بهتر از این که هست هم میشه انتخاب کرد .. از شورای اسلامی شاپور آباد بیش از این انتظار میره که پیگیر اتمام این پروژه باشد....

(با تشکر از خانم احمدی شاپور آبادی بابت نقشه)  شاپور آباد برخوار

برخوار

برخوار

برخوار

برخوار

برخوار

برخوار

برخوار