عکس ها رو ببینید ..یه فرق اساسی در عکس دیدار آقای حاجی با فرماندار با دیگر دیدارها است .اگه متوجه شدید نظرتون را در این مورد بگید....