همه شما عزیزان نقشه شهرستان برخوار را دیده اید 

برخوار

با کمی بررسی متوجه میشید که  در چند جا این نقشه اشتباه است و تفاوت هایی درنقشه ها وحوزه سرزمینی برخوار وجود دارد .مثلاٌ در عکس هوایی برخوار که در زیر است چند اشکال را بگویم .( خط مشکی مرز شهرستان است)

برخوار


موقعیت ۱:

عکس موقعیت ۱ در پایین آمده است ..ببینید که خط مرزی شهرستان حدود خیابان بلور وشیشه است . با این حال شهرداری منطقه صنعتی دولت آباد در شهرستان اصفهان است 

شهرداری منطقه صنعتی دولت آباد در اصفهان


موقعیت ۲:

مرز برخوار در کنار اولین خیابان گز است .. درصورتیکه تا وسطای جاده دستگرد ــ گز مال شهرداری گز است

مرز برخوار و گز


 موقعیت ۳: 

قسمتی از جاده سین در شهرستان شاهین شهر و میمه هست .

سین برخوار


موقعیت ۴: 

چند خانه از شهر سین در شهرستان شاهین شهر است 

سین


و مثال های زیادی که حاکی از آن است که نقشه برخوار علی الخصوص در قسمت جنوبی اشکال دارد .. به چند مثال دیگه توجه کنید 

مثلا در جاده حبیب اباد قسمت بعد از خیابانی که به طرف امامزاده محمود میرود جزء حوزه اصفهان است ..یعنی برخوی کارخانجات و تصفیه خانه جزء اصفهان محسوب شده 

جاده حبیب اباد

تصفیه خانه شمال اصفهان


یا جاده خورزوق که در محدوده اصفهان است 

خورزوق


همه ما تابلوی ورودی شهر دولت آباد را فلکه تاکسیرانی می بینیم ولی در تقسیمات کشوری دولت آباد طبق عکس زیر مرز بندی شده 

لذا از مسوولین خواهش داریم که نسبت به اصلاح نقشه شهرستان برخوار اقدام نموده تا خدای نکرده در آینده مشکلی پیش نیاید