برنامه پیاده روی اربعین حسینی هرسال داره باشکوهتر از سال قبل برپا میشه و بسیاری از مشتاقان و عاشقان حسینی  در ایام منتهی و بعد از اربعین به کربلا رهسپار می شوند .ولی این را در نظر داشته باشید همه مردم که به این زیارت نائل نمیشوند و اغلب در شهر ها و روستاهای خود می مانند .پس چرا در این چند سال اخیر اون شور وحال عزاداری های دهه سوم صفر از بین رفته؟؟. نباید اجازه بدهیم این اتفاق تکرار شود و با برنامه ریزی و قبول مسئولیت توسط کسانی که در این راهپیمایی بزرگ شرکت نمی کنند بار دیگر این دهه را با شور و حال قبلی احیا نماییم . از روحانیت معزز و هیئت امنای مساجد وهیئات درخواست پیگیری داریم.