با خبر شدم جمعی از مردم حبیب آباد یک طومار به استانداری نوشته و در مورد سکونت چهار نفر از اعضای این شورا در اصفهان ابراز شکایت کرده بودند .. سخن من با مردم حبیب  آباد علی الخصوص کاتبان و امضا کنندگان طومار اینه که عزیزان مرجع انتخاب یا عزل شوراها که استانداری نیست که (بغیر از موارد خاص) .این مسئولیت خود مردم است ..خب انتخابات نزدیکه .به کسانی رای بدید که در حبیب آباد ساکن باشند ..

حبیب آباد برخوار