شهرداری دستگرد چند سال پیش در مدخل خیابان بعثت این شهر و محل تقاطع با بلوار بین شهری بعثت اقدام به ساخت یک میدان کرد . این چند روز اگه برید ببینید شهرداری درحال تخریب این میدان و زیر سازی برای صاف کردن بلوار   می باشد . حالا نمی دونم این شهر طرح هادی و تفصیلی نداره یا هر کی هرکیه .شایدم بخاطر نزدیک بودن به میدان ۱۱ آبانه که او هم باز نشانه بی طرح و برنامه بودن شهرداریهاست ... شهرداری فقیر دستگرد و  این اشتباهات !!