شهرداری حبیب آباد در سالهای قبل و شهرداری دولت آباد در همین چند ماه قبلی اقدام به ساخت سرویس بهداشتی عمومی در میدان اصلی شهرها نموده اند(حبیب اباد همراه با نمازخانه) .واقعا کار خوبیه ...امید داریم شهرداری های کمشچه ، دستگرد و خورزوق که شهرهای بین راهی هم هستند چنین کاری را انجام بدهند.

شهرداری حبیب آباد

شهرداری دولت آباد برخوار