چند روزی است که دوباره مشکل کم آبی در شهر دولت آباد و دیگر شهر هابوجود آمده . مزه آب هم بدلیل اینکه اداره آب و فاضلاب ، آب چاه را گذاشته روی این آب فرق کرده .... آیا این آب چاه تصفیه شده ؟  در چند روز اخیر خیلی ها مشکل گوارشی پیدا کرده اند . آیا به این آبهای چاه مربوط است ؟ جواب این سوالات را ان شا ء الله روسای اداره آب و فاضلاب  و اداره بهداشت برخوار در چند روز آینده خواهند داد 

اداره آب وفاضلاب برخوار