جناب شهردار ما که زبونمون مو در آورد از بس به این شورا و اون شورا و شهردارهای قبلی گفتیم .. خواهشا به وضعیت فضای سبز کنار خیابان طالقانی رسیدگی بکنید... این چه وضعیه که بعضی ها درست کردند ..درخت را کنده و جاش پل می زنند ..قشنگی شهر و خیابان به این چهارتا درخته .. فاصله درخت ها را شخصاٌ مشاهده بفرمایید تا متوجه حرف من بشید .خواهشا دستور بفرمایید بین درخت های موجود دوباره نهال کاشت بشه و البته بعد از کاشت هم شهرداری نظارت داشته که این نهال ها توسط بعضی مغازه داران کنده نشه ..البته  پل های روی جوی ها را هم براش یه فکری بکنید.

علی رفیعی

دولت آباد برخوار