برای ترویج طب سنتی در شهرستان برخوار تلاش کنیم ... ان شا ء اله روزی برسد که همه طبابت ها از طریق طب سنتی ایرانی اسلامی باشد .  پیشنهاد می کنم سالی چند بار حجامت را فراموش نکنید ...

برخوار