لیکی از مواردی که باعث اهمیت شهرهاست راهها می باشد . اتصال شهر ها به راهها مخصوصاَ آزاد راه و بزرگراه به شدت باعث اهمیت و رونق ان شهر می شود . متاسفانه در شهرستان برخوار راه مهمی وجود ندارد الا بزرگراه اصفهان .اردستان . البته آزادراه شرق هم هست که هنوز خیری از اون به شهرستان نرسیده . بیشتر شهرها برای اینکه بتوانند به راه مهمی متصل شوند  رایزنی های زیادی انجام می دهند تا شاید راه را به طرف شهر خود بکشند و از آن عبور دهند . و اگر نشد مابین شهر و اتوبان جاده مناسبی متصل می کنند . شهر دولت آباد متاسفانه اتصال خوبی به آزادراه و اتوبان ندارد . از سمت غرب که با آزاد راه تهران فاصله زیادی داشته و از شرق هم با اتوبان اردستان این مشکل وجود دارد .لکن این مسئله قابل بهبود است . از سمت غرب رافعلا کاری باش نداریم . از سمت شرق با احداث ۲۳۸۰ متر بلوار بعد از فلکه امامزاده محمود بهترین دسترسی را می توانیم به اتوبان داشته باشیم . این کار علاوه بر موارد مذکور بالا باعث تسهیل تردد مردم دولت آباد و دیگر شهرها به شرق اصفهان  وتردد به علی آباد ملاعلی خواهد شد .فعلا ایت مسیر خطرناک خیابان آخرت هست که ۱ کیلومتر بیشتر از این مسیر پیشنهادی است و امنیت پائینی دارد .

ج