در چند روزه اخیر فردی جهت پیدا کردن زیر خاکی درحال گود کردن زیر قلعه ظهیر اباد واقع در جاده امامزاده محمود  مشاهده شده و گویا تابحال حدود 10 متر هم پائین رفته است . دامداران محل هم به اداره میراث زنگ می زنند ولی این اداره پرکار وفعال ! اصلا گشت خود را به محل اعزام نمی کنه ..حالا به فرض که طبق تجربه ، چنین کاوش هایی در کشور زیاد باشه و اغلب هم نتیجه بخش نباشه ولی انتظار است مسئولان این اداره  مردم را آدم حساب کنند وپس از چند بار پیگیری  یک سری به این محل بزنند تا حداقل جلوی شایعات و حرف و حدیث های بعدی اون را بگیرند . البته ازکجا معلوم ..شاید ازشانس خوب این فرد یک زیر خاکی هم اینجا پیدا شد .( به زمین های مابین دانشگاه آزاد و جاده امامزاده محمود ظهیر آباد یا عامیانه بگم زره باد می گویند ..اینجا کلیک کنید)