دیشب در برنامه ضیافت شبکه اصفهان شاهد رکورد شکنی خیرین برخواری در جمع اوری کمک برای آزادی زندانیان بودیم . از این عزیزان تشکر می کنیم .ان شا ، الله همیشه در این برنامه ها بتوانند با کمک خود دل خانواده ها را شاد کنند.