ضمن تشکر از شهرداری دولت آباد از شروع عملیات پیاده رو سازی خیابان شهید عباس نریمانی که ساکنین آن چند بار به این وبلاگ ایمیل زده بودند ولی این رو بگم واقعا خوبه که در این کارها از پیمانکار بی عقل استفاده نکنید ... درسته که داره پیاده رو را درست می کنه ولی به چند جدول و درختان تازه کاشت ضربه زده و اونا را شکسته . آخه مگه نمی بینه که تو جوی درخت کاشتند که میاد موزاییک را میریزه روی درختان... واقعا که ...   

   ( تشکر از آقای زارعان بابت ارسال عکس ها)