دیروز از اردستان برمی گشتم .دیدم در محدوده پل جدید شهدای کمشچه که محل تلاقی آزادراه شرق و اتوبان اردستان هست خودروهایی باصطلاح درحال خلاف آمدن هستند . دقت کردم دیدم بله .. در این محدوده فکری درست  به حال جاده مرغ و دنبی نشده و مردم این محل وقتی از سمت کمشچه می آیند و قصد ورود به جاده مرغ را دارند مجبورند حدود ۵۰۰ متر به جلو رفته و از دور برگردان برگشته و بعد وارد این جاده شوند . خب بهر حال خیلی ها حال رفتن تا دور برگردان را نداشته و چون روبروی ورودی جاده مرغ زیر گذر و و دارای حایل وسط است اقدام به خلاف آمدن در اتوبان می کنند که این خیلی خطرناک است .از مسئولین راهداری و پلیس راه برخوار خواهشمندیم این مسئله را هر چه زودتر حل نمایند .

آزاد راه شرق سپاهان

جاده اردستان