امروز اصفهان بودم .بعش وارد شهرستان شدم و یک تابی زدم .واقعا از این وضعیت فضای سبزشهرستان احساس خجالت کردم. انگار این شهرهای برخوار از نظر فضای سبز مدیر نداره . چند ساله دارم در این وبلاگ میزنم . مردم هم خیلی به شورای شهر هاتذکر داده اند ولی کو گوش شنوا ... در خیابانها درخت هابافاصله زیاد کاشته شه و هر چند جا یکی ازاونها را مغازه دارها کنده اند تا جلوی مغازهاشان را نگیره .شهرداری ها هم انگار مرده اند .چرا باید بعضی این کاسب ها با خیال راحت درخت روبروی مغازه اشان را ازجا بکنند وکسی با اونها برخوارد نکنه .از آقایون شهردار تقاضا داریم که با تاکید بر فضای سبزخیابانها یه گشتی در خیابانها بزنند و تا امسال دیر نشده دستور کاشت درخت در مابین دیگر درختان و تخریب پل های اضافی را بدهند . آقایون شهردار دولت آباد .خورزوق . دستگرد .حبیب اباد. کمشچه و شاپور آباد خواهشا این کار را بکنید تا این شهرستان یک کمی از نظر ظاهر با صفا تر بشه . باور کنید بعضی وقتها مهماهایی که از اصفهان به شهرستان میاند ما ازاین وضعیت خجالت می کشیم . ...

برخوار