بعضی ها با طومار پر کردن و تشویش اذهان عمومی و مسئولین سعی دارند کاری کنند که مسیر قطار سریع السیر را از برخوار به شاهین شهر بکشند .. آخه برادر ها شما که تخصصی ندارید چرا دارید به شهرستان ضربه می زنید ... می دانید با عبور این قطار از شهرستان چقدر به رشد این منطقه کمک می شود ... حالا اگر از دیوار کشی کنار آن انتقاد دارید جای بث وجود دارد ولی کل مسئله را زیر سوال نبرید ...مگر طول عبور مسیر از حاشیه دولت آباد و دستگرد چقدره ؟بیشتر از یک کیلومتره ؟ خب با عبور هوایی یا زیر زمینی ریل مسئله حل میشه ... این مسئله را پیگیری کنید نه اینکه کل کار را زیر سوال ببرید ... شهرستان ما از این نادان بازی ها خیلی ضربه خورده ..خواهشا دیگه شما ادامه ندید ....

قطار سریع السیر اصفهان تهران