اگه در دفترچه ارشد  نگاه بکنید نام اغلب دانشگاههای پیام نور کشور در اون هست . حتی بعضی شهر های کوچک مثل وزوان که طی سرشماری امسال شاید دوباره به روستا تبدیل بشه و یک شهر دور ازمرکز استان هست . یکی ار نامها که نیست پیام نور دولت آباده که نزدیک ترین واحد به مرکز استان است ولی بدلیل تنبلی مسئولان طی چندین سال اخیر هنوز رشته های ارشد  در این دانشگاه ارائه نمیشه . از مسئولان شهرستان مخصوصا نماینده محترم جناب حاجی درخواست داریم که پیگیر این موضوع باشند .

دانشگاه پیام نور