اگر از خیابان آزادگان در حال تردد باشید وبه تقاطع خیابان شهدا برسید وضعیت نامناسب و غیراصولی این محل را می بینید . پل های طرح قدیم در یک تقاطع خیابانی ضمن اینکه منظره زیبایی نداره باعث ایجاد اشکال در عبورو مرور میشه .البته شاید بعضی ها بگند چه بهتر دیگه تصادف نمیشه که این حرف درست نیست .باید پل ها درست بشه ولی مثل تقاطع های خیابان سلمان و اباذر با خیابان مطهری که در زمان شهردار خندان مناسب سازی شد این تقاطع هم همونطوری ساخته و پرداخته بشه .(ضمن عرض معذرت بخاطر عکس ها . بعدا عوضشون می کنم )

 دولت آباد برخوار

دولت آباد برخوار