بانک ملت دولت آباد در پرداخت وام ازدواج به جوانان به طور غیر قانونی مبلغی را از وام مسدود میکنه .مثلا قبلا که وام سه تومان بود صد هزار تومان(سه درصد وام) اون رو مسدود می کرد. این کار یک تخلف محرز است و باید مسئولین امر علی الخصوص دادستان محترم بدان رسیدگی کنند .

دولت آباد برخوار