به تصاویر زیر نگاه کنید . خیابان های بسیج دستگرد و سادات و امام رضا علیه السلام وسجاد دولت آباده.چند سالیست مردم بخاطر تنگی این خیابانها وترافیک زیاد دچار زحمت شده اند.

خب برای حل این مشکل اکثر مردم نظر بر یک طرفه کردن این خیابانها دارند و حق دارند ولی این را باید بدانند یک طرفه کردن باعث ترافیک در بقیه خیابانها میشه .مثلا در دولت آباد با یک طرفه کردن خیابان های سادات و امام رضا ترافیک خیابان شهید مطهری بشتر میشه و قوز بالا قوز .یا در خیابان امام رضا تا نصفه بلوار کشی شده و بقیه خیابان تنگ و باریکه. پس باید چکار کرد؟ .. به نظر من که خودم کارشناس شهری هستم بهترین راهکار ، راهکار زیر است 

به این علامت نگاه کنید ..یعنی چه ؟  یعنی اینکه بجای یک طرفه کردن خیابان بیاییم فقط پارک کردن در یک طرف خیابان را ممنوع کنیم و تردد دو طرفه باشد .دو تصویر در زیر گذاشته ام که از اواسط خیابانه .. با مانع کشی باریک می توان این کار را مدیریت و مشکل نرافیک این چند خیابان را حل کرد . امید دارم مسئولان این پیشنهاد اینجانب را پذیرفه و اجرا نمایند.