تا چند سال پیش برای زائران امامزاده محمود یک سرویس بهداشتی درستو حسابی نداشتیم . بعد که ساختند آبش شور بود و بعضی وقتها قطع .. الان  که از گلزار شهدا آب شیرین کشیدید خواهشا یه فکری برای آبگرمکن داخلش بکنید  .. همه جامون یخ کرد .... 

امامزده محمود