انگار از مسئولین شهرستان بخاری بلند نمیشه  . باید انقلابیون شهرستان خودشون به صورت خود جوش دست بکار بشوند و ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را راه اندازی کنند .حالا یا بصورت محلی و شهری یا بصورت شهرستانی ....

برخوار