یکی از مجموعه های فرهنگی دولت آباد جهت آموزش مداحی خود از مربیانی با تفکرات صادق شیرازی ( قمه زن ها ) استفاده نموده است .... برادران محترم مجموعه : آیا تفکرات و منش مداحی هم برای شما در این دوره آموزشی مد نظر است یا فقط به صدا و آهنگ خواندن و روضه خوانی و... توجه دارید ؟؟؟  مداح هم نوعی مبلغ مذهب است .. ما از شما صمیمانه برای برگزاری کلاس تقدیر وتشکر می کنیم ولی دراین کار نباید اینقدر ناشیانه عمل می کردید .... 

مجموعه امام رضا ع