از زیارت این امامزاده  ودر کنار آن گلزار شهدای دلیگان بی بهره نمانید

دلیگان برخوار

خورزوق