مگه ما ایرانی نیستیم ؟ مگه ما فارس زبان نیستیم ؟ آیا افتخار ما ایرانی بودن و فارس بودن نیست ؟ پس چرا میائیم از اسامی غربی استفاده می کنیم؟ .. مثالش این بازار بزرگ خورزوق ..دستشون درد نکنه .کار خوبی برای شهر انجام دادند ولی چه معنی داره که اسمش را گذاشتند سیتی سنتر ..قصد داشتید اسم با کلاس بگذازید ؟..یعنی مردم با این اسم برای خرید  بیشتر به شما مراجعه می کنند ؟ .بجای اینکار به فروشنده هاتون بگید با انصاف باشند ببینید چطور مردم از شما استقبال می کنند .نمیخواد با این کلمات غربی و بیگانه سر مردم را شیره بمالید .. (البته منظور این نیست که الان فروشنده ها بی انصاف هستند .انتقاد ما فقط به اسم این مجموعه هست )

سیتی سنترخورزوق برخوار

خورزوق