طی اطلاعی که بدست آوردم جناب آقای اسفندیار  تاجمیری فرمانداربرخوار می شود. وی که از اصلاح طلبان محسوب می گردددر دولت آقای روحانی در اسفند 92 فرماندار فریدن شد و پس از مدتی بدلیل مشاجره سیاسی با امام جمعه فریدن که منجر به تجمع مردم درب استانداری و اهانت ایشان به این افراد بود مجبور به استعفا گردید و حدود شش ماه مشاور استاندار اصفهان بوده . ورود ایشان را به شهرستان برخوار خوش آمد می گوییم ولی نکته ای را متذکر می شویم .ان شاء الله ایشان اشتباهات قبلی خود در فریدن را در برخوار تکرار نکنند .چون مردم برخوار هم مانند مردم فریدن قشری انقلابی و مذهبی بوده و حامی امام جمعه خود هستند . البته ما همواره آرزوی توفیق برای ایشان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

فرمانداری رخوار

فرمانداری برخوار

فرمانداریبرخوار