آهای شهردارها و دهیار های محترم :  در مورد اسباب بازی در پارک ها بگم که اولا بعضیاشون خراب شده  ونیاز به تعمیر داره و استفادشون برای بچه ها خطرناکه ثانیا اغلبشون کثیف و چرک مردس . خوبه هرچند وقت یکبار دستور نظافت این لوازم را بدبد . ثالثا بچه ها علاقه زیادی به تاب دارند . تو بعضی پارک ها نیست ..دستور بدید نصب کنند .

برخوار


برخوار

برخوار