چند وقت پیش دیدم که دارند پارکینگ ضلع غربی امامزاده محمود را زیر سازی و آماده آسفالت می کنند .. از هیئت امنای امامزاده محمد تشکر می نماییم.. 

برخوار

دولت آباد

دولت آباد برخوار